About Us

About Us

Како едни од победниците на Generation Unlimited 2019, подржани од УНИЦЕФ и Фондација Телеком за Македонија и сојуз на извидници, а организирани од SmartUp – Social Innovation Lab, како тим Нешто нетипично составен од три члена Ѕвезда, Елена и Лазе работиме на изготвување апликација. Преку оваа апликација семејствата ќе можат да најдат волонтер да организираат социјални активности за деца и млади.

Апликацијата би фунционирала вака: Секој родител/старател/воспитувач или пак дете со попреченост ќе има пристапност до базата на волонтери и може да направи барање за пополнување на неговото слободно време со помош на волонтерите, доколку останатите личности кои се грижат за него не се во можност тоа да го направат. На пр. ако во периодот од 16ч до 18ч лицето со попреченост сака да оди во кино, но родителот не е во можност да го придружува - тоа ќе го направи волонтерот и слично.

За Волонтерството

Доколку сте заинтересирани во врска со волонитирање преку апликацијата која моментално се изработува и која во наредните три месеци треба да биде финална (Април) можете да се пријавите со контакт преку оваа веб страна