News

News

Нашето Мобилно Решение

Мобилна апликација Еден + Еден која поврзува волонтери со семејствата/ воспитувачите на деца и млади со интелектуална попреченост

Предизвикот за Млади Generation Unlimited

Како едни од учесниците на предизвикот со напорна работа, доверба во својот тим успеавме да влеземе во потесниот круг од 5 тимови.